Anwa i d-yennan tettkemmil tudert n win yesruḥen ameεzuz n wul-is? D tajmilt-iw i kečč.

Anwa i d-yennan tettkemmil tudert n win yesruḥen ameεzuz n wul-is, n win yesmetten win akken iḥemmel isenned ɣer ɣur-s, n win yesεan ccama ur nḥellu deg ul, ccama n lefraq n lebda, n beṭṭu n war timlilit, ccama n beṭṭu n war asirem.
Ur iyi-d-ttmeslayem ɣef lexsas akken yebɣu yili, imi yesεa neɣ ad yesεu tifrat yiwen n wass.
Ur iyi-d-hedder ur iyi-d-ttales ɣef uguren n ddunit skud ur ak-tekkes tmettant aceqquf seg ul-ik.
Ulayɣer, ur εerreḍ ad iyi-tsebbreḍ, ma yella ur teεriḍed terẓeg n lkas ansi i swiɣ nekk d wid yettuḥazen.
Ulamek ad iyi-tegẓuḍ, ad tegẓuḍ aḥulfu-inu, ma mazal lebḥer n yiḥulfan-ik ires, ur yettwarwi s yir nettat i nettɣunfu akk.
Nekk win-inu ihaj, lemwaji-s rwint, ugint ggumant ad rsent.

Ama rrezg-ik a win ur njerreb teqseḥ d teqreḥ n tegnit-a, d kečč ar tura ikesben agerruj akk ɣlayen di ddunit.

Inim-iyi-d ma tjerrbem uzzu n tasa, ma iεedda fell-awen leqriḥ n wul ur yessin umsujji, leqriḥ ur yezmir ula d yiwen ad t-idawi.
Wissen ma tessnem imeṭṭi yexḍan i win n wallen, d ljerḥ mebla idammen.
Yaḍra ! Yuɣal-awen εawaz d amdakkel neɣ mazal ur t-tessinem ?

Amek akka i tettkemmil tudert? Nekk ɣur-i tezga tḥebbes. Di Myal tikkelt, di  myal akud, tetteḥbas tudert-iw akken ad k-id-mektiɣ, ad d-mektiɣ ismektiyen i nedder akken jmiε. Ma ferḥeɣ, tetteḥbas tudert-iw din, yesseḥḍar-ik-id wallaɣ-iw, ssarameɣ lukan yid-i i telliḍ, neɣ xersum lukan i mazal telliḍ. Imir-n lferḥ ur yettikmil. Ma ḥezneɣ, tḥebbes tudert-iw, imi bɣiɣ ad ak-d-iniɣ acu iyi-yuɣen, akken ad tifsus fell-i teεkemt.
Ma εeddiɣ ad ččeɣ ttmektayeɣ-d akk tuččit i tḥemmleḍ d tin i tkerheḍ, yettuɣal-iyi lqut aẓiḍan d arẓagan, tḥebbes tudert-iw am yal tikkelt.
Ma qqareɣ, ma ttaruɣ d iwellihen-ik i d-tmektayeɣ, ssebzageɣ tiferrawin s yimeṭṭi, sswayeɣ iberdan-nsent yeffuden isekkilen.
Tḥebbes lawan ideg meddleɣ allen-iw i wakken ad steεfuɣ, ad xemmemeɣ, neɣ bac ad gneɣ, d tugna-k d ssifa-k d azmummeg-ik i d-yettrusun gar wallen. Tḥebbes acku lexyal-ik ur yettfaraq allaɣ-iw. Di yal tagnit ttakeɣ ttiεad i usugen, asugen i iyi-d-yeqqaren mazal ahat ad d-tuɣaleḍ, ɣas ẓriɣ d awezɣi, meεna asugen-a yehwa-yi. Γas d asugen, meεna yessifsus tuyat-iw ẓẓayen s uḥulfu n lxiq d ṭṭiq.
D tidet akud ixeddem ccɣel-is, izerri iteddu war ma yecleε deg yiwen. Yessaḥab-aɣ, yeẓuɣur-aɣ yid-s, netteddu di leεmer. Ma d tudert-iw ur tettkemmil, imi yal tikkelt tettmagar-d ayen i iyi-d-yesmektayen lɣiba-k. Teḥbes tudert-iw, imi ur tkemmel akken i bɣiɣ d wakken i lliɣ, tudert-iw d ineḥbusen n waktayen, d ineḥbusen n yimeṭṭawen, d tuccar n yiseyyijen .
Ass-a leεmer iteddu, tazmert tkeffu, ccama n lefraq-nwen d ayen ur nḥellu.
Aseggas ass s wass i yezrin ɣef ugiǧǧi-k iɣef ur nebni.
Ad teqqimeḍ i lebda deg ulawen-nneɣ, tayri-k am yidammen di tfekka, ma ɣaben fukken, tfukk tudert n umdan.
Sgunfu di talwit a gma εzuzu.