Tukkist seg ungal “asdawan deg urebbi n wussan” n Mhenni Xalifi.

D tukkist seg ungal amezwaru n Mass Mhenni Xalifi fell-as talwit. Yeffeɣ-d wungal-a deg aseggas n 2014. Mi akken  nnebḍan

Lire la suite

Anaẓur ur yettmettat ara…Dda ḤMED NEKKAR, i lebda deg wulawen-nneɣ!

Ttaruɣ ur umineɣ fell-ak! Ugiɣ ad amneɣ teǧǧa-aɣ tfekka-k, wama isem-ik, tiktiwin-ik, leqdicat-ik… d awezɣi ad aɣ-ǧǧen. Ɣas ad d-yas

Lire la suite