Anaẓur ur yettmettat ara…Dda ḤMED NEKKAR, i lebda deg wulawen-nneɣ!

Ttaruɣ ur umineɣ fell-ak! Ugiɣ ad amneɣ teǧǧa-aɣ tfekka-k, wama isem-ik, tiktiwin-ik, leqdicat-ik… d awezɣi ad aɣ-ǧǧen.

Ɣas ad d-yas wass ad ak-d-neḍfer ula d nekkni; leqdic-ik ad yeqqim i lebda, ad t-ẓren warraw n tmagit iɣef teddreḍ.

Seg “Yugar ucerrig tafawt” ar “Ger ẓẓebra d yifḍisen”, d wungalen swayes neẓra, nefhem, iswi-inek d wazal-ik deg ubrid i d-neǧren yimezwura ɣef tutlayt d yidles Amaziɣ.
Neẓra tisuqilin-ik: “Le Rebelle” n Matoub i d-terriḍ d “Asfel n uɣurru”, ɣas ulamma ur d-yeffiɣ, neẓra “L’Alchimiste” n Paolo Coelho i d-terriḍ d “Akruran”. Neẓra timucuha tigraɣlanin i d-terriḍ ɣer teqbaylit: seg “Tislit n udfel” ar tiyaḍ. Neẓra ula d idlisen i d-tsekreḍ ɣef tutlayet: “Apprendre Tamzzight maintenant”, i d-yeffɣen, d “Amawal: Tamaziɣt s tmaziɣt Tafransist” ur d-neffiɣ. Neẓra ula s wammud n tullisin “Deεwessu” i mazal ur d-neffiɣ. Neẓra Tiẓrigin “Tamagit” d wamek tettaεwaneḍ imura n tutlayt-nneɣ.

Neẓra kra yellan, neẓra teččureḍ, neẓra teččureḍ d tabɣest, neẓra tḥemmleḍ tutlayt-ik d tmagit-ik…

Dda ḤMED NEKKAR, taqbaylit, tamaziɣt, nekkni, necfa fell-ak.

Awi talwit d rreḥma… ad d-yas wass ad d-neḍfer anda ur d-nettuɣal.

ITRI, 14/04/2024