Tajmilt-iw i kečč a Dda Mhenni

Ass n umenzu deg duǧember deg useggas n 2002 imi i d-usiɣ ɣer ddunit, jebdeɣ nnefs amezwar n Oxygène, ldiɣ-d allen-iw. Mebla ccek ahat d kečč i d wis sin i walant wallen-iw deffir n yemma d baba .

Uqbel ad bduɣ ccfawat, Ḥkan-iyi-d dakken lliɣ tḥibbiɣ ad urareɣ did-k imi tellit txeddemeḍ-iyi rray-iw, tettakeḍ-iyi-d tilelli, tettεassaḍ-iyi akken ur tenṭerrayeɣ, acku lliɣ d agrud ur ssineɣ ara!

Imi ggaεemreɣ cittuḥ, dɣa cfiɣ dakken deg temẓi-w qriɣ deg sin n yiɣerbazen, yiwen d aɣerbaz anda qerran yinelmaden s umata, wayeṭ d aɣerbaz-ik kečč. Yuɣ lḥal ur teǧǧiḍ ula d taɣawsa ur  iyi-tesseɣreḍ ara fell-as, ama ɣef ddunit, tdukkli, laman neɣ ɣef lasel …
Cfiɣ dakken tuɣaleḍ-iyi d tala, ayen ffudeɣ ad d-aseɣ ɣur-k ad t-id-agmeɣ.

Ahat lukan mačči d ayen i d-lemdeɣ s ɣur-k, ur d-ttaruɣ ara aḍris-ayi tura. Ass-a ma xeddmeɣ amezgun, ma cennuɣ, ma ssefrayeɣ, ma ttaruɣ, ma tqessireɣ allalen n uzawan … annect-ayi yuɣal i wayen iyi-tesslemḍed g temẓi-w akked wamek iyi-d-tṛebbaḍ!

D lmuḥal ad ttuɣ tagiṭart tamezwarut iyi-d-tewwit deg umuli-w, d awezɣi ad ttuɣ turart n ccatranj i netturar nek did-k akked kaysa, d lmuḥal ad ttuɣ tiswiεin anda ncennu gar iεeggalen n twacult ussan anda adfel yekkat berra n uxxam. Ma yella  daxel tezzender lḥala imi necεel isɣaren, bla ma ttuɣ urar n “Kem-ada” asma anečč taxerrubt ad nurar s yiɣwawen-is.

Iṭelli terriḍ tajmilt i kaysa, ass-a yewweḍ-d ad ak-rreɣ tajmilt s yisem-iw d gma-k! 

Aqli-k dinna deg tama nniṭen akked wletma kaysa, d wid akk yeεzizen ɣef ul!

Sgunfu deg talwit n bab igenwan!  Ar timlilit! 

Gma-k Mezyan !