Tadiwennit akked tmarut-tamedyazt Dalila Qeddac Ccix : « zik tameṭṭut tessuffuɣ-d iḥulfan-is s timawit kan neɣ s wunuɣen i tessunuɣ deg uqellal neɣ deg uzeṭṭa ass-a…»

Di tdiwennit-a i d-newwi akked tmarut-tamedyazt Dalila Qeddac Ccix, nesqerdec ddeqs n temsal, ama d ayen yerzan tira, tasekla, tilufa

Lire la suite

Issinet akk tineggalin Tiqbayliyin d wungalen-nsent

Tessnem akk tineggalin Tiqbayliyin? Connaissez-vous toutes les romancières Kabyles? Armi d 2016, tella Lynda Qudac d tameṭṭut Taqbaylit tawḥidt i

Lire la suite